FL CREPA VELVET Volcano

FL Crepa Velvet Volcano realizace

Realizace FL LAVA VELVET Volcano

FL Crepa Velvet Volcano náhled celé desky

Se samolepicí fólií kód: SA 22716

Formát: 2600 x 1000 x 1,7 mm

Bez samolepicí fólie  kód: NA 22706

Formát: 2600 x 1000 x 1,7 mm